Zapraszamy na promocję kolejnego, piątego już numeru „Neonów” – kwartalnika poświęconego sprawom sztuki oraz historii, które dotyczą naszego powiatu. Region jest bogaty nie tylko historycznie, ale także pod względem artystycznym, o czym można się przekonać na łamach czasopisma.

NEONY NR 5