W Suchym Dębie na terenie Placu Dębowego wciągnięto na maszt flagę państwową i odsłonięto tablicę informacyjną. Uroczystość wpisuje się w jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, młodzież i mieszkańcy gminy. W ten sposób społeczność Suchego Dębu uhonorowała flagę naszego kraju.

Barwy narodowe narodziły się 7 lutego 1831 roku decyzją Sejmu z czasów powstania listopadowego. Przez lata i wieków towarzyszyły barwy biało -czerwone Polakom podczas zwycięstw, sukcesów i ważnych wydarzeń dziejowych. Również dzisiaj należy pamiętać o naszej fladze.

W uroczystości uczestniczyli:

Barbara Kamińska Wójt Gminy Suchy Dąb,

Jan Heś Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb,

Małgorzata Cyra Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb,

Bogdan Dombrowski Radny Powiatu Gdańskiego,

Radni Gminy Suchy Dąb,

Sołtysi z Gminy Suchy Dąb,

Pracownicy Urzędu Gminy w Suchym Dębie,

Aleksandra Lewandowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie,

Jerzy Wiśniewski dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach,

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno -przedszkolnego w Grabinie – Zameczek,

Uczniowie i nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Koźlinach,

Uczniowie i nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie,

Podopieczni wraz z opiekunami z Centrum Caritas

  1. św. Matki Teresy z Kalkuty

w Krzywym Kole,

Poczty Sztandarowe,

Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb.

 

Fundatorzy i sponsorzy wydarzenia:

Michał Albiński SP w Suchym Dębie,

Barbara Kamińska – Urząd Gminy w Suchym Dębie,

Ireneusz Lech – Radny Powiatu Gdańskiego,

Katarzyna Górska – Urząd Gminy w Suchym Dębie.