Dobra pogoda i coraz wyższa temperatura sprzyjają tym, którzy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Policjanci przypominają jednak, że nadal trwa epidemia , kierując się rozsądkiem oraz troską o zdrowie własne oraz innych ludzi, nie możemy lekceważyć zasad bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Od początku epidemii policjanci wykonują zadania, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Niejednokrotnie pisaliśmy o pracy funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Gminnych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy dbają o to, by wprowadzone obostrzenia były znane i przestrzegane przez mieszkańców naszego powiatu. Stróże prawa informują o wprowadzonych regulacjach i rozdają maseczki potrzebującym.

Mundurowi patrolują miejsca zwyczajowo chętnie odwiedzane przez ludzi (parki, bulwary itp.), reagują na osoby, które łamią przepisy dotyczące zakazu gromadzenia się czy też nakaz zakrywania twarzy. We wszystkich gminach można usłyszeć komunikaty rozgłaszane z radiowozów. Stróże prawa cały czas kontrolują też przestrzeganie kwarantanny.

Jakkolwiek wprowadzone przepisy są przez przeważającą część naszej społeczności przestrzegane, to znajdują się pojedyncze przypadki ich łamania.

W ostatnim czasie znoszone są niektóre zakazy, m.in. w celu „odmrożenia” gospodarki. Nie oznacza to jednak, że można dowolnie podchodzić do ciągle obowiązujących pozostałych obostrzeń.

Noszenie maseczki pod brodą, niezachowanie 2-metrowej odległości, gromadzenie się będą powodować reakcję policjantów. Oczywiście każdy przypadek niestosowania się do przepisów jest indywidualnie oceniany, lecz należy stwierdzić, że nie może być przyzwolenia na lekceważące podejście do przepisów ustanowionych dla ochrony życia i zdrowia nas wszystkich.

Policjanci przypominają, że nadal obowiązują niżej wskazane obostrzenia:

– w przemieszczaniu się-obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także m.in. osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,

– zakaz wychodzenia na ulicę dzieci i młodzieży do lat 13 bez opieki dorosłego,

– obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych – wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. Obowiązek nie dotyczy m.in. dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, osób przebywających w lesie,

– zakaz korzystania z placów zabaw, ogrodów zoologicznych, na terenach leśnych z miejsc biwakowania oraz wiat,

– zakaz zgromadzeń i imprez-obowiązuje całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, zebrań oraz imprez.

Po raz kolejny apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie oraz o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń. Miejmy na uwadze, że naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

MNR