Pod koniec 2017 r. władze miasta powołały do istnienia spółkę, której zadaniem będzie odbiór odpadów komunalnych. Miasto zainwestuje 4,5 mln zł, licząc na zwrot w wysokości 429,201 zł już w 2019 r. Długo musieliśmy czekać na ujawnienie przez burmistrza J. Wróbla nazwiska prezesa spółki, które radni poznali dopiero w odpowiedzi na oficjalne pytanie radnego Marka Kamoli.

Prezesem spółki został Piotr Ołowski, były pilot samolotów i polityk, który od 2018 r. zajmuje się sprawami formalnymi, związanymi z rejestracją spółki, zakupem pojazdów, a także pozyskaniem pracowników. Spółka planuje zatrudnienie sekretarki, księgowej, specjalisty ds. handlowych, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz 10 ładowaczy, 7 kierowców i 1 kierowcę-mechanika. Wynagrodzenia pracowników będą wynosić od ok. 2 800 zł do ok. 4 000 zł brutto w zależności od pełnionej funkcji. Dokładne kwoty zarobków poznamy wkrótce, gdy rozpocznie się rekrutacja, jednak możliwe, że będą one wyższe niż w założeniach władz miasta. Prezes spółki pobiera miesięczne wynagrodzenie w kwocie 8 000 zł brutto (ok. 5 600 zł netto). W Radzie Nadzorczej spółki zasiedli: Dariusz Grajewski (radca prawny, zatrudniany przez UM), Jadwiga Michałkiewicz oraz Agnieszka Pastewska-Surdy (radca prawny w Urzędzie Miasta). Władze miasta chcą kupić 7 pojazdów oraz 7 tys. pojemników na odpady.

Piotr Ołowski przez 16 lat, do 2006. r, pracował jako pilot w LOT, od 2002 r. zasiadał w pruszczańskiej Radzie Miasta. Zaangażował się w politykę, wstępując do PiS, z którego ramienia został mianowany wojewodą pomorskim w 2006 r. Wewnętrzny konflikt sprawił, że odwołano go w 2007 r., po czym związał się z Platformą Obywatelską, kandydując z jej list do Sejmu, lecz bezskutecznie. Dopiero w 2010 r. otrzymał blisko dwuletni mandat poselski w miejsce ustępującej Anny Zielińskiej-Głębockiej. W wyborach parlamentarnych z 2011 i 2015 r. nie powiodło mu się. W 2012 r. został powołany na prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odwołano go w 2016 r., jednak pracował niemal do końca 2017 r. Jednocześnie etat w Warszawie połączył od 2014 r. z funkcją przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego.

 

Krzysztof Szpila

[fot. od dlapilota.pl]