Ferie zimowe w naszym województwie rozpoczynają się 29 stycznia i potrwają do 11 lutego br. Policja w tym okresie przeprowadzi stosowne działania profilaktyczne i przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży, w tym aktywnie włączy się w akcje wypoczynkowe, których organizatorami i koordynatorami są różne instytucje i organizacje społeczne.

Dzieci przebywające poza domem są bardziej narażone na kontakty z narkotykami, alkoholem, przestępczością dokonywaną przez nieletnich, bądź na ich szkodę. W związku z tym należy zapewnić młodym ludziom bezpieczeństwo i szczególną uwagę wszystkich instytucji zaangażowanych w ich wypoczynek. Policjanci z pruszczańskiej komendy będą kontrolować miejsca wypoczynku zimowego, stan techniczny autokarów przewożących dzieci, stan trzeźwości i kwalifikacje kierowców.

Przypominamy o policyjnym punkcie kontroli autokarów przy ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim. Na kilka dni przed planowanym terminem kontroli autokaru należy skontaktować się z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim pod nr 058 78- 54 -250 lub 058 78- 54 -243 i umówić konkretną datę i godzinę. Rozwiązanie takie jest konieczne z uwagi na fakt, że zdarza się kilka kontroli jednego dnia i o tej samej porze. Kierowcy po dokonanym sprawdzeniu stanu technicznego otrzymają sprawozdanie pokontrolne, które następnie przedłożą kierownikowi wycieczki.

MNR