Rozwój Biznesu Lokalnego: Podsumowanie Konferencji w Warszawie

Karol Rabenda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

30 maja odbyła się ważna konferencja dotycząca rozwoju biznesu lokalnego oraz możliwości wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w gminach Pomorza. Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie oraz na Stadionie PGE Narodowy. Głównymi uczestnikami konferencji byli samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie reprezentujący gminy z Pomorza.

 

Celem spotkania było przedstawienie rządowej oferty wsparcia dla MŚP działających na terenie gmin. Organizatorzy konferencji postanowili podzielić spotkanie na dwie części, aby zapewnić jak największą wartość dla uczestników. Pierwsza część skupiała się na szkoleniach i warsztatach, podczas których samorządowcy mogli zdobyć realną wiedzę na temat dostępnych narzędzi wsparcia, z których będą mogli skorzystać w najbliższych miesiącach.

Link do materiałów PARP
https://youtu.be/0XrKy84Nnvw

Dariusz Budrowski – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Druga część miała charakter networkingowy, umożliwiając samorządowcom bliższe poznanie osób odpowiedzialnych za realizację i wdrożenie programów ze strony administracyjnej. Takie podejście miało na celu zapewnienie sprawnego przepływu informacji między administracją a samorządami oraz zmniejszenie asymetrii, która została sygnalizowana przez pracowników samorządowych w badaniach.

Na konferencji wystąpili również prelegenci reprezentujący różne instytucje. Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało reprezentowane przez Karola Rabendę. Ministerstwo Infrastruktury było reprezentowane przez Agnieszkę Krupę, zastępcę dyrektora Departamentu Dróg Publicznych. PGE Energia Odnawialna miała swojego przedstawiciela w osobie Mariusza Iskierskiego, wiceprezesa zarządu. Energa Green Development było reprezentowane przez Szymona Wojnickiego, prezesa zarządu. Ministerstwo Sportu i Turystyki było reprezentowane przez Arkadiusza Czartoryskiego, sekretarza stanu.

Ponadto, konferencję uświetnili przedstawiciele BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), w tym Anna Krzeszewska, menedżer ds. relacji społecznych, Wiktor Wawreszuk, dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych, oraz Adela Lewiarz-Lech, menedżer ds. rozwoju relacji społecznych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Tomasz Maleszewski, Kierownik Wydziału Trwałego Zagospodarowania Mienia Zasobu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została reprezentowana przez prezesa Dariusza Budrowskiego.

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany informacji między samorządowcami a przedstawicielami rządu oraz instytucji wspierających rozwój biznesu lokalnego. Jej głównym celem było stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji między administracją a samorządami oraz zmniejszenie istniejącej asymetrii. Wydarzenie to zapewniło nie tylko wiedzę praktyczną, ale także umożliwiło samorządowcom nawiązanie cennych kontaktów, które przyczynią się do dalszego rozwoju biznesu lokalnego w gminach Pomorza.

 

Konferencję zorganizowała Fundacja Pruszczanie.pl, która zadbała o szczegółowe przygotowanie wydarzenia. Spotkanie zgromadziło około 100 uczestników, w tym samorządowców, przedstawicieli instytucji rządowych oraz przedsiębiorców z sektora MŚP.