Odkrywanie tajemnic zamku w Grabinie-Zameczek

Uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie – Gimnazjum przygotowali projekt edukacyjny o pobycie Stefana Batorego na zamku w Grabinie-Zameczek. Praca nad projektem trwała od kilku miesięcy, a jej głównym celem było poszerzenie wiedzy uczniów, gromadzenie i selekcja wiadomości, nauka współdziałania w grupie i doskonalenie umiejętności publicznego występowania – powiedział Beata Traczyk zastępca dyrektora ZS w Suchym Dębie. Grupa gimnazjalistów zaprosiła swoich młodszych kolegów do Grabiny-Zameczek i podczas spaceru przedstawiła dzieje zamku. Warownię wybudowali Krzyżacy na siedzibę grabińskiego wójta i utrzymywali liczne stado koni na potrzeby rycerzy zakonnych – powiedział Krystian Komorowski jeden z uczestników projektu. Stefan Batory bohater naszej pracy pochodził z Siedmiogrodu i bardzo zasłużył się dla naszej ojczyzny – dodał Marcin Gajtkowski. Przyłączy do Polski Inflanty, zdobył twierdzę Psków, powołał piechotę wybraniecką – dopowiedział Kacper Iglewski. W roku 1577 przebywał w jego murach  król Stefan Batory, gdy mieszczanie gdańscy odmówili mu wjazdu. Tam, gdzie przebywał władca tam byłą stolica, można stwierdzić, że przez kilka miesięcy był nią grabiński zamek – poinformował Dawid Kiljański.                                                                      Ta nietypowa forma i sposób prezentacji wiedzy o dziejach naszej gminy bardzo spodobał się uczniom i będzie kontynuowany w przyszłości – podsumowała Aleksandra Lewandowska dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie. W projekcie edukacyjnym pt. „Batory na Pomorzu” uczestniczyli Marcin Gajtkowski, Kacper Iglewski, Dawid Kiljański i Krystian Komorowski, opiekunem był Tomasz Jagielski.

DSC_0131