W środę (19 października br.) o godz. 10.00 w obwodzie utrzymania autostrady A1 w Ropuchach odbyło się szkolenie dla policjantów z pruszczańskiej drogówki. Tematyka szkolenia obejmowała plan ratowniczy, objazdy, schematy organizacji ruchu drogowego na autostradzie A1, holowanie administracyjne oraz. postój na drogach manewrowych MOP i pasach wyłączenia. Policjanci wizytowali centrum kontroli ruchu na autostradzie oraz uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.
Do podstawowych obowiązku policji na autostradzie należy realizacja działań związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu autostradowym oraz obsługa i likwidacja zdarzeń drogowych i współpraca w tym zakresie z innymi wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi.
Ćwiczenia praktyczne obejmowały montaż i demontaż urządzeń separujących pasy jezdni oraz zabezpieczających miejsce zdarzenia drogowego Ponadto policjanci ćwiczyli sposoby organizacji ruchu oraz schematy projektowe planów awaryjnych na autostradzie A1.

MNR