Pomorscy terytorialsi wraz z Grupą PERN S.A.* skutecznie współdziałają w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej

W dniach 19-20 sierpnia 2023 r., żołnierze z 72 Batalionu Lekkiej Piechoty z Kościerzyny w ramach szkolenia rotacyjnego uczestniczyli w działaniach związanych z doskonaleniem procedur ochrony infrastruktury krytycznej.

Szkolenie, które odbyło się na terenie obiektu PERN Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu, było efektem realizacji porozumienia o współpracy między Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej a PERN S.A., zawartego w Warszawie dnia 13 grudnia 2022 roku. Te praktyczne ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów strategicznych.

Podczas tego przedsięwzięcia, uczestnicy zostali poddani różnorodnym scenariuszom związanym z zagrożeniami, które mogą wystąpić na terenie obiektu. W trakcie ćwiczeń, żołnierze przeciwdziałali zasymulowanym incydentom, takim jak przelot nieznanego statku powietrznego nad bazą czy identyfikacja nieuprawnionych osób i pojazdów w otoczeniu obiektu. Ważnym aspektem szkolenia była również umiejętność ujawniania zniszczeń i nadużyć w infrastrukturze ochronnej jak np. uszkodzone ogrodzenia czy zakłócenia monitoringu.

Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej jest szkolenie pracowników zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Ponadto przygotowanie ich do współdziałania z wojskiem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Współpraca pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej a Grupą PERN S.A. ukierunkowana jest na zwiększenie zdolności reagowania i ochrony kluczowych obiektów państwowych i dzięki temu podnoszenie odporności państwa na sytuacje kryzysowe. Szkolenie w Dębogórzu stanowi kolejny przykład udanego partnerstwa, mającego na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

*  PERN – „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych” jest to polska firma zajmująca się transportem i dystrybucją produktów naftowych oraz innych płynów przemysłowych. PERN odpowiada za zarządzanie strategicznym systemem rurociągów w Polsce, który umożliwia transport ropy naftowej, paliw i innych substancji między rafineriami, terminalami a odbiorcami końcowymi. Firma odgrywa istotną rolę w zabezpieczeniu dostaw strategicznych produktów energetycznych dla Polski.


kpt. Tomasz Klucznik 

Oficer Prasowy 

7 Pomorskiej Brygady

Obrony Terytorialnej

  1. kpt. mar. Adama Dedio

Foto: 7 PBOT