Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim zorganizowała dla uczniów z lokalnych szkół zajęcia pt. ,,Tu mieszkam”. Pierwsze ze spotkań poprowadził historyk Bartosz Gondek, który opowiadał o zabytkach Pruszcza Gdańskiego. Po wykładzie historyka, przeszliśmy od teorii do praktyki. Zaprosiliśmy dzieci na warsztaty plastyczne, które poprowadziły: ukraińskie artystki – Elena Ulyanova oraz Marta Zwarycz. Uczniowie uwiecznili na swoich pracach piękne zabytki swojego miasta: Bibliotekę, kościół Podwyższenia Krzyża Św. oraz Cukrownię. Zajęcia miały na celu wzmocnienie  lokalnego patriotyzmu; zacieśnienie więzi lokalnych i przynależności do miejsca, z którego się wywodzimy Do ludzi, z którymi budujemy codzienne relacje.

 

A.K.K

PiMBP w Pruszczu Gd.