W dniu 10 sierpnia 2023 roku, Estera Głuszek-Lewandowska, sołtys sołectwa Żuławka, zgłosiła ważny wniosek o objęcie ochroną i uznanie dwóch dwustuletnich dębów rosnących na terenie cmentarza ewangelickiego w Żuławce pomnikami przyrody. To zdecydowane działanie jest wyrazem zaangażowania w ochronę dziedzictwa przyrodniczego oraz dążeniem do zachowania tych niezwykłych drzew.

Dęby, których korzenie sięgają niemal dwóch stuleci, to świadectwo mijających lat oraz niezłomności natury. Ze względu na ich długowieczność i wyjątkowe znaczenie w lokalnym krajobrazie, podjęto inicjatywę zmierzającą do nadania im statusu pomników przyrody. To nie tylko krok w kierunku ochrony natury, ale również podkreślenie ich istotnego wkładu w zachowanie niepowtarzalnego charakteru Żuławki.

Estera Głuszek-Lewandowska złożyła wniosek o objęcie ich ochroną do Nadleśnictwa Kolbudy na podstawie wnikliwej analizy i dokumentacji potwierdzającej wyjątkowość tych drzew.

Właśnie poprzez takie inicjatywy społeczność lokalna wykazuje swoją zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na otaczający ją świat. Estera Głuszek-Lewandowska, będąca sołtysem sołectwa Żuławka, jest świetnym przykładem osoby, która przejęła inicjatywę w trosce o dziedzictwo przyrodnicze i przyszłość naszej społeczności. To za jej pośrednictwem zostaliśmy włączeni w proces dążenia do nadania dębom statusu pomników przyrody.

Decyzja o uznanie tych drzew za pomniki przyrody przyniesie długotrwałe efekty, przyczyniając się do ochrony ich niepowtarzalności i podnosząc ich rangę w świadomości mieszkańców oraz odwiedzających. Ta inicjatywa nie tylko bardzo pozytywnie wpłynie na kształtowanie naszego otoczenia, ale także na budowanie więzi społecznych wokół wspólnych wartości.

Estera Głuszek-Lewandowska – Sołtysa Żuławki

Dzięki działaniom takim jak to, zabezpieczamy dziedzictwo naturalne dla przyszłych pokoleń. Wspólnie stajemy na straży piękna naszego regionu oraz zobowiązania wobec natury.
Brawo Pani Estero.

Redakcja