To już kolejna nagroda roczna, jaką otrzymała pani dyrektor Anna Górska. Z wnioskiem wystąpiła tzw. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego, po którego rozpatrzeniu przyznano pani dyrektor 10 000 zł.

Uchwała Zarządu jest lakoniczna i nie zawiera uzasadnienia. Stąd może pojawić się pytanie o zasadność przyznania tak wysokiej nagrody w sytuacji, gdy instytucja zbiera niemal wyłącznie negatywne opinie od mieszkańców.

uchwała Zarządu