Koniec listopada to tradycyjny czas imienin Andrzeja i związane z nimi wróżby i przepowiednie. W Szkole Podstawowej w Suchym Dębie również podtrzymuje się tę ludową tradycję. Lanie wosku, wróżby dotyczące zamążpójścia czy pracy oraz przyszłości cieszyły się wielkim powodzeniem. W czasach gadżetów elektronicznych dawne sposoby przepowiadania przyszłości ciekawią i intrygują młodego człowieka – powiedziała Agnieszka Gantner opiekunka samorządu uczniowskiego w SP w Suchym Dębie i organizatorka Andrzejek. Wszyscy traktują to jako dobrą zabawę i miły przerywnik między lekcjami. Na koniec dnia wszyscy uczniowie spotkali się na szkolnej dyskotece, podczas której przy tanecznej zabawie uczcili imieniny wszystkich Andrzejów.

MNR