Inwestor, do którego należy nieruchomość o powierzchni 200 ha w Rokitnicy, złożył wniosek o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na zmianę terenów rolniczych m.in. w mieszkaniowe i usługowe. Planowane jest także wybudowanie obwodnicy. 

Obwodnica miałaby połączyć Rokitnicę z istniejącym węzłem w Przejazdowie, co wpłynie na zmniejszenie ruchu w miejscowościach leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej. Inwestorzy zadbali w swojej koncepcji o odpowiednie uzgodnienia warunków włączenia się do drogi wojewódzkiej w tym miejscu. W skład inwestycji weszłoby przede wszystkim przeznaczenie obszaru na północ od Rokitnicy pod budownictwo mieszkaniowo-usługowo oraz pod nowoczesny park technologiczny.

Na tym etapie nie wiemy, jaka będzie decyzja władz gminy i czy wniosek zyska akceptację radnych, jednak jest to niewątpliwie ogromna szansa na odkorkowanie zatłoczonego miasta.

Z inwestorem rozmawiali miejscowi radni gminni oraz sołtys Rokitnicy. Zapraszamy na krótką prezentację przygotowaną przez Weronikę Chmielowiec (radna Gminy Pruszcz Gdański), Dorotę Radomską (Fundacja Pruszczanie.pl) oraz Jacka Wałdocha (sołtys Rokitnicy).