Narodowy Instytut Wolności uhonorował Fundację Pruszczanie.pl dyplomem gratulacyjnym za zrealizowanie projektu dotyczącego wspierania organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu gdańskiego. Projekt prowadzony był w latach 2018-2019 i zakładał pomaganie NGO, planującym realizację swoich zadań statutowych.

Beneficjentami projektu zostało kilka organizacji, m.in., Związek Emerytów i Rencistów, Koncerty na Kochanowskiego, Radio Spin, Pomorska Rada Sztuki, Towarzystwo Dolina Raduni i wiele innych. Nasze zaangażowanie dotyczyło wsparcia medialnego wydarzeń, np. koncertów, audycji, spotkań dyskusyjnych, wycieczek. Osiągnęliśmy zamierzone efekty w postaci zwiększenia liczby odbiorców wydarzeń, promocji organizacji pozarządowych oraz nawiązania trwałej współpracy między nimi.

Co prawda projekt zakończył się z końcem 2019 roku, jednak jego pozytywny rezultat rozwija się nadal i owocuje kolejnymi inicjatywami. Pruszczanie.pl zaangażowani byli w organizację oratorium „Trzy Marie”, a obecnie planujemy projekty, dzięki którym wsparciem otoczymy kombatantów, mieszkających w naszym powiecie.

Jeżeli Wasza organizacja działa na rzecz mieszkańców, macie pomysł, ale napotykacie trudności w jego realizacji, to zapraszamy do kontaktu. Wspólnie możemy więcej!