W pruszczańskiej komendzie policji odbyła się odprawa roczna z udziałem p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł.insp. Ewy Pachury. Na odprawie podsumowano i omówiono pracę pruszczańskich policjantów w 2015 roku.

W środę (02 marca br.) o godz. 12.00 policjanci i pracownicy komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim gościli p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł.insp. Ewę Pachurę, która uczestniczyła w odprawie rocznej pruszczańskich policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim omówił całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych.

policja2Praca pruszczańskich policjantów przedstawia się następująco. W 2015 roku na terenie powiatu gdańskiego dokonano 2861 przestępstw czyli o 23 mniej niż w 2014 roku. Wykryto 1961 spraw o charakterze kryminalnym, w tym z najważniejszych kategorii: 496 kradzieży, 419 włamań, 10 rozboi, 175 zniszczeń mienia, 470 przestępstw o charakterze gospodarczym i 169 przestępstw narkotykowych. Spadła ilość wypadków drogowych względem poprzedniego roku i wyniosła 175 na terenie całego powiatu. Policjanci przeprowadzili 29394 badań kierowców na zawartość alkoholu, czyli o ponad 4750 więcej niż w 2014 roku. Zatrzymano 180 nietrzeźwych kierujących czyli o 14 więcej niż poprzedniego roku. Zatrzymano również 49 praw jazdy a wobec 165 pieszych ujawniono brak elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Policjanci przez cały rok prowadzili cykliczne działania prewencyjne na drogach powiatu gdańskiego, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci zajmujący się profilaktyką przeprowadzili szereg spotkań z młodzieżą oraz z seniorami. Uczestniczyli w ogólnopolskich i wojewódzkich programach profilaktycznych.

Podczas odprawy wręczono dwóm policjantom z komisariatu policji w Cedrach Wielkich wyróżnienia za uratowanie kobiety z płonącego domu.

Podsumowując odprawę Pani mł.insp. Ewa Pachura p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oceniła pozytywnie pracę policjantów z Pruszcza Gdańskiego, a następnie przedstawiła kierunki i priorytety pracy jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku oraz pogratulowała wyróżnionym policjantom odwagi.

[Materiały prasowe policji]