Na przedświątecznej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę powołującą gminną spółkę, której przedmiotem działania będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Radni mieli sporo wątpliwości dotyczących powołania spółki. Część z nich została rozwiana, a część na pewno będzie jeszcze wzbudzać kontrowersje.

W materiałach sesyjnych czytamy: „…biorąc pod uwagę dotychczasowe koszty ponoszone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański istnieje uzasadniona potrzeba powołania spółki komunalnej…”. Jak dobrze wszyscy pamiętamy we wrześniu wzrosły opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych. Władze miejskie twierdzą, że powołanie spółki jest jedynym sposobem na uniknięcie podwyżek w kolejnych latach. Ze względu na koszty ostatni przetarg został ogłoszony tylko na rok. Oznaczałoby to, że ogłoszenie kolejnego przetargu, nawet na dłuższy okres, wiązałoby się z następnymi podwyżkami.

W materiałach sesyjnych czytamy również: „Spółka w założeniu działać będzie jako spółka prawa handlowego. Podstawowym rodzajem działalności Spółki będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Pruszcza Gdańskiego, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Spółka nie wyklucza w kolejnych latach rozszerzenia działalności zgodnie z zapisami zawartymi w akcie założycielskim.

Spółka zostanie powołana do życia w styczniu 2018 roku. Działalność operacyjna Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2019 roku. W roku 2018 Spółka będzie sukcesywnie zatrudniała osoby, przygotowywała dane do przetargów, organizowała pracę biura, będzie szukała placu na parking samochodowy, przygotowuje stosowną dokumentację.

Kapitał zakładowy wynosić będzie 4 500 000 zł. Kapitał zostanie wniesiony przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, która zostanie 100% właścicielem udziałów Spółki.”

Z Planu Rzeczowo-finansowego wynika, że zatrudnionych zostanie: 10 ładowaczy, 7 kierowców, 1 kierowca-mechanik. Spółką zarządzał będzie Prezes. Na razie nie znamy personaliów, Burmistrz nie wiadomo dlaczego nie chciał ujawnić nazwiska osoby, która będzie pełniła tę funkcję. Zakupione zostaną 4 nowe pojazdy ciężarowe (śmieciarki) oraz 3 używane. Potrzebnych będzie także ponad 7 tysięcy pojemników różnej wielkości, które będą nowe albo zostaną odkupione od firmy obecnie zajmującej się odbiorem odpadów. Według wspomnianego planu spółka już w 2019 roku ma osiągnąć zysk netto 429 201 zł. W kolejnych latach ma to być: 447 690 zł, 466 550, 485 786 zł.

Nie ukrywamy, że jest to dosyć odważna decyzja. W czasach gdy outsourcing (przekazanie pewnych funkcji przedsiębiorstwa do wykonania innym podmiotom) uważany jest za najbezpieczniejszy pod względem finansowym Miasto Pruszcz Gdański wyda 4 500 000 zł na rozwój Spółki. Mamy nadzieję, że założenia Planu sprawdzą się, a zysk Spółki spowoduje, że doczekamy się kiedyś … obniżek kosztów odbioru odpadów! Będzie to wymagało właściwego zarządzania, dlatego liczymy na to, że Prezes Spółki jest osobą, która może pochwalić się sporym doświadczeniem w branży!

Krzysztof Szpila

 

[mat. sesyjne Rady Miasta Pruszcz Gdański]