Z danych statystycznych dowiadujemy się wielu ciekawych informacji na temat Pruszcza Gdańskiego i nas, jego mieszkańców, których liczba systematycznie rośnie i oficjalnie wynosi 29 406 osób. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 28,4%. Nie wszyscy są zameldowani, więc faktyczna liczba jest znacznie wyższa.

Miasto zajmuje powierzchnię 16,5 km kw. i osadzone jest dość nisko względem poziomu morza, bo od 0,7 do 44 m.n.p, co sprawia, że budownictwo mieszkalne musi być dostosowane do panujących trudnych warunków. Gęstość zaludnienia wynosi 1 774 osoby/km kw.

Szczegółowe dane o mieszkańcach:

Na 29 406 mieszkańców 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. Ich średni wiek to 37,6 lat, a średnia polska do 40,6 lat, więc można powiedzieć, że w Pruszcz jest miastem młodych.

Małżeństwa

Blado wypadamy na tle Polski i województwa jeżeli chodzi o ilość zawartych małżeństw, ponieważ według danych z 2014 r. mieszkańcy zawarli 129 małżeństw. Najwięcej małżeństw zawarto w 2009 roku  – 207. Pocieszające jednak to, że są to małżeństwa w miarę trwałe, ponieważ w tym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Średnia polska to 1,7 na 1000 osób.
Większość mieszkańców, 59,4% żyje w małżeństwie, 28,9% jest stanu wolnego, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

Urodzenia i zgony

Cieszy fakt, że Pruszcz Gdański ma dodatni przyrost naturalny, większy w porównaniu do reszty województwa, wynoszący 141. Daje to wynik 11,7 żywych urodzeń na 1000 mieszkańców, gdzie średnia polska to 9,7. Co ciekawe, rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, co jednak nie ma przełożenia na późniejsze proporcje wśród mieszkańców miasta.

63,0% mieszkańców Pruszcza Gdańskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Ilość zgonów nie jest zatrważająca i wynosi 6,85 na 1000 mieszkańców, co daje dobry wynik w porównaniu z resztą województwa. Oczywiście częściej umierają mężczyźni. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie umrzemy po prostu ze starości, a dopadnie nas zawał lub rak. W 2013 roku 43,5% zgonów w Pruszczu Gdańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego.

Wykształcenie

Jesteśmy mądrą społecznością, ponieważ ok. 18,9% z nas ma wykształcenie wyższe. W Polsce jest to 17,9%. Pod tym względem lepiej wypadają kobiety, ponieważ 21,7% z nich uzyskało tytuł magistra, a zaledwie 15,9% mężczyzn dostąpiło tego zaszczytu.

Praca

Pracujemy chętnie, ponieważ na 1000 mieszkańców zatrudnionych jest 374 osób . 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni. Bezrobocie w Pruszczu Gdańskim wynosiło w 2014 roku 7,3% (9,4% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pruszczu Gdańskim systematycznie rośnie i wynosi 3 646,31 zł, co odpowiada 91.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Przestępczość

Niestety wielu mieszkańców to przestępcy (w porównaniu z resztą kraju). Według danych szacunkowych popełniane są 29,4 przestępstwa na 1000 mieszkańców. Średnia krajowa to 22,72. Przodujemy w przestępstwach o charakterze kryminalnym i gospodarczym. Nasza Policja działa raczej sprawnie, ponieważ wykrywa ich 64%.

 

[Jacek Wałdoch]

[źródło: polskawliczbach.pl]