Do Pruszcza Gdańskiego zawitał „Autobus energetyczny” – centrum edukacyjne Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., który został wyposażony w nowoczesne modele, makiety i tablice informacyjne, pozwalające przybliżyć problem zużycia energii oraz zmian klimatycznych z  tym związanych. Była to okazja do przyjrzenia się zagadnieniu wykorzystania energii, aby zrozumieć proces, który zachodzi wokół nas non stop – w pracy, w domu, w samochodzie. Można było się dowiedzieć, co zrobić lub jakie inwestycje podjąć, aby zmniejszyć zużycie energii i tym samym obniżyć swoje rachunki.

Na stronie internetowej programu czytamy: „Misją KAPE S.A. jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju, w oparciu o które wypracowywane są optymalne energooszczędne rozwiązania dla klientów. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Wykonuje ekspertyzy dla sektora rządowego i samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Realizowane działania mają na celu podniesienie świadomości różnych grup odbiorców w zakresie możliwości wynikających z zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej i OŹE oraz zwiększenie liczby konkretnych wdrożeń zrealizowanych w Polsce”.