26 lipca 2018 o godz. 19.00 gościliśmy wspaniałą lutnistkę Wandę Kozyrę, która wraz z Joanną Sobowiec-Jamioł stworzyła niepowtarzalny wieczór (tak rzadko wykonywanej ) polskiej muzyki renesansowej. Obok dzieł polskich lutnistów takich jak Wojciech Długoraj, czy Valentin Bakfark; kompozytorów muzyki wokalnej – Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, pojawiły się także pieśni anonimowych twórców napisane m.in. z okazji śmierci Króla Zygmunta Starego czy Barbary Radziwiłłówny. Wielką radością było dla nas ożywienie naszego Mistrza/ Patrona: Jana Kochanowskiego. W jego przepięknym tłumaczeniu usłyszeliśmy 77 Psalm Dawidowy: „Pana ja wzywać będę”.
Wieczór był ciepły i bardzo poetycki… Teraz pozostaje nam tylko zasadzić w końcu lipę 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto pełny program koncertu:

Wacław z Szamotuł, (słowa : Mikołaj Rej)
Psalm Laudate dominum omnes gentes : Alleluja chwalcie Pana (Kancjonał zamojski, Mateusz Siebeneicher, Kraków, 1558)

Diomedes Cato
Praeludium (Thesaurus Harmonicus, Jean-Baptiste Bésard, Köln 1603)

Mateo Flecha el Joven
„Ay que vino en tierra estrana” (Il primo libro de madrigali, Wenecja, 1568)

Anonim Folias (Manuscrito Barbarino, c. 1580-1610, Biblioteka Jagielońska MS. MUS. 40032)

Anonim Cypryjskie gąsięta (rękopis z 1630 roku, 3044 Biblioteka Narodowa, Warszawa)

Mikołaj Gomółka, (słowa: Jan Kochanowski)
Psalm Voce mea ad dominum clamavi : Pana ja wzywać będę
( Melodie na psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione, Kraków, Łazarz Andrysowic, 1580)

Mr Jacques Pollonois (Jacobus Reys)
Courante (Delitiae Musicae, Joachim Van den Hove, Utrecht, 1612)

Anonim „Śmiertelne gwiazdy” (rękopis z 1630 roku, MS 3044 Biblioteka Narodowa, Warszawa)

Diomedes Cato (1555-1628)
Favorito (Delitiae Musicae, Joachim Van den Hove, Utrecht, 1612)

Anonim (słowa : Stanisław Kleryka-Gąsiorek ?, Andrzej Trzecieski ?)
Pieśń o śmierci Króla jego miłości starego Sigmunda pierwszego
(Kancjonał zamojski, Mateusz Siebeneicher, Kraków, 1558)

Anonim (słowa : Stanisław Kleryka-Gąsiorek)
Pieśń o posiedzeniu o o zniewoleniu żałosnym Ziemie węgierskiej
( Kancjonał zamojski, Mateusz Siebeneicher, Kraków, 1558)

Anonim „Jeszcze słońce” (rękopis XVII-sty wiek, Biblioteka Jagielońska MS. MUS. 10002)

Anonim Dobry taniec polski (Tabulatura organowa, Christian Loeffelholtz, 1585)

Anonim, (słowa : Stanisław Kleryka-Gąsiorek (?)
Napis nad grobem zacnej królowej Barbary Radziwiłłówny
(Kancjonał zamojski, Mateusz Siebeneicher, Kraków, 1558)

Wojciech Długoraj
Fantasia (Thesaurus Harmonicus, Jean-Baptiste Bésard, Köln 1603)

Mikołaj z Krakowa
Aleć nade mną Wenus
tabulatura Jana z Lublina (1537-1548)

Valentin Bakfàrk
Czarna Krowa
Rękopis : Bibiloteka Jagiellonska : mus;ms.40598 (1571)

Wacław z Szamotuł
Modlitwa, gdy dziatki spać idą : „Już się zmierzcha…”
(Pierwodruk zaginiony : Jan Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe, Królewiec, 1559, Facsimile Kazimiery Przyborowskiej, 1880

zdj. Maja Tybel
https://www.instagram.com/majatybel/

MNR