Na wczorajszej sesji Rady Miasta radny Hubert Lewandowski złożył wniosek o uchwalenie oświadczenia Rady Miasta Pruszcz Gdański  ws. programu 500+ proponując nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Miasta Pruszcz Gdański odnosi się z dużym uznaniem do wprowadzanego aktualnie Programu „Rodzina 500 Plus”, postrzegając go jako przedsięwzięcie o doniosłym znaczeniu w wymiarze społecznym i poszczególnych rodzin, będących jego beneficjentami.

Jednocześnie Rada Miasta z satysfakcją stwierdza, iż działania Urzędu Miasta w fazie przygotowania i praktycznego wdrożenia Programu dla uprawnionych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego były prowadzone bardzo sprawnie i  kompetentnie.” 

Z tego co przekazał nam Pan Radny, poprzez powyższe oświadczenie chciał On zwrócić uwagę na społeczne znaczenie Programu „Rodzina 500 Plus” oraz wyrazić uznanie urzędnikom odpowiedzialnym za jego wprowadzenie w naszym mieście, bez wnikania w polityczne okoliczności wprowadzenia programu. Jak możecie się Państwo domyślić Rada Miasta zdominowana przez Platformę Obywatelską nie zgodziła się na uchwalenie tego oświadczenia. Dwóch radnych było „za”, jeden wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu Pan Lewandowski odczytał następujące oświadczenie:

Odrzucenie wniosku przez przeważającą  liczbę radnych prowadzi do istotnej konstatacji, że Rada Miasta, jako całość, nie dostrzega w programie „Rodzina 500 +” niczego pozytywnego.

Do wyborów samorządowych w 2010 r. jedna z partii szła z hasłem „Z dala od polityki”. Jednak dopiero dzisiaj, tu, w naszej Radzie Miasta, w której większość posiada ta właśnie partia, to hasło doczekało się urzeczywistnienia.

Tyle, ze zmodyfikowane do postaci „Z dala od polityki … społecznej”! 

Bo program Rodzina 500+ dla każdego, kto nie odczytuje rzeczywistości w kategoriach wyłącznie partyjnych, jest jednoznacznie właśnie elementem polityki społecznej.

Ubolewam, ze Radni Pruszcza Gdańskiego nie byli w stanie wysłać prostego, uczciwego komunikatu, skierowanego do społeczności Miasta, że program Rodzina 500+ jest właśnie takim dobrem wspólnym dla wielu jego Mieszkańców. Tak wielu, że nie zdarzyło się dotychczas, aby była potrzebna tak duża mobilizacja administracji samorządowej, jaka miała miejsce w przypadku tego programu”

Pan Hubert Lewandowski zakończył swoje wystąpienie następującą refleksją:

Jedną z najsympatyczniejszych reguł, której przypisuje się walor uogólnionej dyrektywy postępowania ludzi, jest teza „Wszystkie dzieci są nasze”.

Ta teza najwidoczniej nie znajduje uznania wśród przytłaczającej liczby naszych radnych.

Oświadczenie Pana Radnego wzburzyło większość radnych PO, część z nich ostentacyjnie opuściła salę posiedzeń Rady Miasta.

Opisujemy tą sytuację z dwóch powodów. Po pierwsze, podobnie jak Pan Radny Lewandowski chcielibyśmy wyrazić uznanie dla działania Urzędu Miasta za przygotowanie i praktyczne wdrożenie Programu dla uprawnionych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego oraz jego sprawne i  kompetentne wprowadzenie. Wiemy, że w innych miastach rodzice musieli zdecydowanie dłużej oczekiwać na pierwsze wypłaty. Nie wspominając o ilości punktów, w których można było składać wnioski. Kolejek w Pruszczu Gdańskim nie doświadczyliśmy! Po drugie, chcielibyśmy zapytać się Was czy również jesteście zadowoleni z pracy urzędników oraz jak Wy postrzegacie wprowadzenie Programu 500+? Czy również dostrzegacie znaczenie programu w wymiarze społecznym i poszczególnych rodzin, będących jego beneficjentami?

Prosimy tylko: „bez politykowania” !