Do wyborów samorządowych został nieco ponad miesiąc, co sprawia, że kampania wyborcza twa w najlepsze. Jest to dobry czas na dokonanie podsumowania działalności radnych, dlatego przygotowaliśmy zestawienie liczbowe interpelacji pisemnych składanych podczas trwającej jeszcze kadencji.

Zainteresowała nas pozycja w Biuletynie Informacji Publicznej każdej z gmin, gdzie nie tak dawno wprowadzono obowiązek publikowania pisemnych interpelacji i zapytań radnych wraz z odpowiedzią organu wykonawczego (wójta, burmistrza, starosty). Spisaliśmy z danych publicznie dostępnych, ile interpelacji w różnych sprawach złożyli poszczególni radni w gminach naszego powiatu.

Oczywiście radni mają możliwość (i wielu z nich z niej korzysta) składania ustnych pytań podczas sesji, a także składania wniosków w różnym trybie – zarówno pisemnym, jak i ustnym, jednak my skupiliśmy się na interpelacjach pisemnych, których rejestr jest jawny. Ocenę pozostawiamy Wam, drodzy Czytelnicy.