Zapraszamy do udziału w trzech projektach realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, których celem jest poprawa umiejętności językowych mieszkańców naszego regionu.

 

Równocześnie realizowane są trzy projekty: „Kompetencje językowe na Pomorzu”, „Znając język obcy mogę więcej” oraz „Szkolenie językowe kluczem rozwoju regionu pomorskiego”, które przeznaczone są dla różnych grup wiekowych oraz zawodowych. Poniżej szczegóły dotyczące każdego z projektów

1. „Kompetencje językowe na Pomorzu”

Grupa docelowa:

Szkolenia skierowane dla osób w wieku aktywności zawodowej (25-64). Wszyscy uczestnicy muszą być pracownikami sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz z podmiotów ekonomii społecznej.

Rekrutacja:

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty. Polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wraz z testem poziomującym.

Szkolenia:

Szkolenia realizowane na poziomach A1-C2. Zajęcia w trybie weekendowym po 4h lekcyjne bądź 2 razy w tygodniu po 3 h lekcyjne. Możliwość nauki w wymiarze 120h (jest to jeden poziom np. uczestnik zaczyna od poziomu A1 i kończy na tym etapie) bądź w 240h (kontynuacja np. uczestnik zaczyna naukę na poziomie A1 i kończy na A2)

2. „Znając język obcy, mogę więcej”

Grupa docelowa:

Szkolenia skierowane dla osób w wieku aktywności zawodowej (25-64) również bezrobotnych,  po 50 roku życia o niskich kwalifikacjach oraz pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rekrutacja:

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty. Polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wraz z testem poziomującym.

Szkolenia:

Szkolenia realizowane na poziomach A1-B2. Zajęcia w trybie weekendowym po 4h lekcyjne bądź 2 razy w tygodniu po 3 h lekcyjne. Możliwość nauki w wymiarze 120h (jest to jeden poziom np. uczestnik zaczyna od poziomu A1 i kończy na tym etapie) bądź w 240h (kontynuacja np. uczestnik zaczyna naukę na poziomie B1 i kończy na B2).

3. „Szkolenie językowe kluczem rozwoju regionu pomorskiego”

Grupa docelowa:

Projekt kierowany jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno osoby zatrudnione jak i bezrobotne czy bierne). Osoby powyżej 50 roku życia to 100 % grupy docelowej czyli 336 osób. Projekt dla osób o niskich kwalifikacjach. Szkolenia realizowane na poziomie A1 i A2.

Rekrutacja:

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty. Polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wraz z testem poziomującym.

Szkolenia:

Tworzymy grupy 12-osobowe, każda osoba otrzymuje podręcznik i ćwiczenia do nauki.

Uczestnik bierze udział w 240h szkolenia, po pierwszych 120h podchodzi do egzaminu potwierdzającego znajomość języka na poziome A1 po czym przystępuję do kolejnych 120h szkolenia na poziomie A2.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 534-944-939

Email: policealnaszkola.med@gmail.com

Miejsce szkoleń: Pruszcz Gdański ul. Chopina 3