Krajobrazowy Audyt Województwa Pomorskiego

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem „Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego” przez samorząd Województwa Pomorskiego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie kierowanej do mieszkańców naszej gminy. Odpowiednia ilość wypełnionych ankiet pozwoli na spełnienie warunków reprezentatywności badania i możliwość wykorzystania jej wyników w tworzonym dokumencie.
Ankieta znajduje się pod linkiem: https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k
MNR