Podczas minionego weekendu na terenie powiatu gdańskiego policjanci zatrzymali 6 osób poszukiwanych. Dwóch mężczyzn, w tym jeden poszukiwany listem gończym zostało doprowadzonych do właściwych jednostek penitencjarnych, gdzie odbywać będą zasądzone wcześniej wyroki. Cztery pozostałe osoby po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych zostało zwolnionych.

Podczas minionego weekendu policjanci z powiatu gdańskiego zatrzymali sześć poszukiwanych osób, pięciu mężczyzn i jedną kobietę.

Dwóch mężczyzn, w tym jeden poszukiwany listem gończym, zostało doprowadzonych do jednostek penitencjarnych, gdzie będą odbywać zasądzone wcześniej kary pozbawienia wolności.

Cztery pozostałe osoby były poszukiwane w celu przeprowadzenia z nimi czynności procesowych, po których zakończeniu zostały zwolnione.

MNR