W październiku tego roku światło dzienne ujrzały pierwsze, próbne egzemplarze książki przygotowanej pod redakcją prof. dr. hab. Piotra Semkowa. Dokumentuje ona sytuację społeczno-polityczną powiatu gdańskiego przed wojną oraz w okresie jej trwania. Już jej tytuł „Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” wskazuje, że jest to niewątpliwie ważna pozycja w bibliografii naszego regionu. Głównym powodem tego jest też to, że autorami zamieszczonych w niej artykułów są, obok pracowników trójmiejskich ośrodków naukowych, również lokalni badacze i historycy. Warto również dodać, że znaczna część zamieszczonych są nowym spojrzeniem na problematykę Pruszcza i powiatu gdańskiego.

Książka licząca ponad 200 stron, zrecenzowana została przez dwa bardzo uznane nazwiska, profesorów Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogdana Chrzanowskiego, to pozycja, do której powinien sięgnąć każdy zainteresowany lokalną problematyką dotyczącą okresu tuż przed wybuchem i II wojny światowej. Mimo jej naukowego charakteru, a więc bogatego w przypisy, wyjaśnienia, zawartą bibliografię oraz wyniki kwerend archiwalnych, jest napisana prostym i zrozumiałem językiem, co zapewne przekłada się na szeroki odbiór wśród czytelników.

Cykl siedmiu artykułów otwiera Marek Kozłow, który ukazuje sytuację społeczno-polityczną Pruszcza i powiatu w burzliwym okresie, jakim było lato 1939 r. Kolejny jego artykuł, zamieszczony w książce, odnosi się do okresu wojennego i sytuacji naszego regionu podczas okupacji niemieckiej. W tę tematykę wpisał się również dr. Artur Jendrzejewski, który przedstawił sytuację polityczno-wojskową na pograniczu polsko-gdańskim oraz pierwsze dni wojny na tym obszarze. Dr. Jan Daniluk, scharakteryzował niemieckie organizacje NSDAP, policję oraz SS w powiecie gdańskim w latach II wojny światowej. Dr Maciej Bakun podjął się próby kolejnego uzupełnienia historii pruszczańskiego lotniska. Eksterminacją ludności na terenie miasta i powiatu obszernie zajęły się Elżbieta Grot oraz dr. Monika Tomkiewicz. Ostatni artykuł, autorstwa Bartosza Gondka to czas zmian. Dramatyczny koniec niemieckiego i początek polskiego Pruszcza Gdańskiego oraz Powiatu Gdańskiego. Na ostatnich stronach opisywanej książki znalazły się noty biograficzne autorów oraz indeks nazwisk.

Publikacja to porządnie wydana część trudnej historii Pruszcza i powiatu z okresu lat 1939 – 1945. Będąca efektem złożonej kilka lat temu deklaracji samorządowców Powiatu Gdańskiego i wpisująca się w obchody Roku Tożsamości Pruszcza Gdańskiego. Promocja książki nastąpić ma na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku.

[mat. prasowe UM]