Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim uruchomili punt kontroli autokarów w związku z nadchodzącym okresem wypoczynku letniego oraz wzmożonych wyjazdów grup szkolnych na wycieczki. Policjanci poddadzą szczególnej kontroli  stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.
Wzorem lat ubiegłych pruszczańska policja uruchomiła punt kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na wycieczki szkolne oraz wyjazdy na wakacyjny wypoczynek. Wakacyjny punkt kontrolny przy ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim działa od 1 czerwca br. w godz. 6.30-7.00 (z wyjątkiem weekendów). Policjanci ruchu drogowego będą dokonywali kontroli autokarów oraz stanu trzeźwości kierowców.Policjanci proszą aby kontaktowano się z nimi kilka dni wcześniej przed planowaną kontrolą autokaru. Rozwiązanie takie jest konieczne z uwagi na fakt, że zdarza się kilka kontroli jednego dnia i o tej samej porze.
Kierowcy po dokonanym sprawdzeniu stanu technicznego otrzymają sprawozdanie pokontrolne, które następnie przedłożą kierownikowi wycieczki. Jeżeli kierowcy nie zastaną policjantów na punkcie kontrolnym proszeni są o kontakt z oficerem dyżurnym pruszczańskiej jednostki pod nr 058 78 -54 -222 lub z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim  pod numerem 058 78- 54 -250.