W tym roku odbyła się szósta edycja „NARODOWEGO CZYTANIA” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą było dzieło Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”.

W tym roku mija 110. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego twórcy. Podstawowym celem akcji jest propagowanie rodzimej literatury i wzmacnianie wspólnoty narodowej. „Narodowe Czytanie” inspiruje, buduje międzypokoleniowe mosty, łączy ludzi ponad codziennymi podziałami. Gmina Suchy Dąb również przyłączyła się tej akcji. Czytanie zainaugurowała wójt gminy Barbara Kamińska, a następnie każdy z uczestników przeczytał wybrany przez siebie fragment. Zebrani uczestnicy spotkania dowiedzieli się również wielu ciekawostek o autorze i jego dziełach. Zadaniem uczestników było również rozwiązanie quizu dotyczącego treści utworu. Wszyscy uczestnicy wykazali się wybitną wiedzą na ten temat i otrzymali upominki i nagrody.

Już dzisiaj zapraszam wszystkich do udziału w święcie literatury polskiej za rok w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”, a tegorocznym uczestnikom dziękujemy za aktywne włączenie się w tę piękną ogólnopolską akcję.

IMG_2753_hdr