Scenariusz Debaty Wyborczej dla Kandydatów na Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Organizator: Pruszczanie.pl

Data:
02.04.2024 Godzina 18:00

Miejsce:
Świetlica wiejska w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8A – tylko dla zaproszone przez kandydatów osoby oraz dla ekipy obsługującej wydarzenie

Transmisja na żywo przez facebook Pruszczanie.pl i media społecznościowe kandydatów ( kandydaci i komitety sami udostępniają transmisję)

Każdy z kandydatów może zaprosić 10 wybranych przez siebie osób i powinien nam przesłać listę w dniu debaty do godziny 12:00 na adres fundacja@pruszczanie.pl, tak aby przed wejściem można było zweryfikować ich zaproszenia

Kandydatów prosimy o przybycie o godzinie 17:30
Goście będą wpuszczani od 17:35 do 17:45

Dostępność materiału:
Udostępnienie nagrania debaty na portalu i w mediach społecznościowych po zakończeniu, aby mieszkańcy mogli obejrzeć je w dogodnym dla siebie czasie.

Osoba prowadząca – Kajetan Kwaśniewski – wskazany przez Pruszczanie.pl i zaakceptowany demokratycznie przez dwa komitety

Czas trwania: ok. 1,5 godziny

Wprowadzenie (5 minut)

Powitanie uczestników i widzów (5 minut)

Krótka prezentacja debaty, celów i formatu przez moderatora.

Przedstawienie kandydatów.

Segmenty Tematyczne

Każdy segment rozpoczyna się krótkim (1 minutowym) wprowadzeniem przez moderatora, następnie kandydaci odpowiadają na pytania.

1. Infrastruktura (ok. 10 minut)

Każdy z Państwa w swoim programie ma plan rozwoju dróg gminnych, jak w/g was powinien on wyglądać, co jest priorytetem na najbliższe 5lat?

(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

Budowa dróg to tylko część infrastruktury, jakie obiekty uważacie za kluczowe w swojej wizji gminy.

(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

 

2. Komunikacja (ok. 7 minut)

Komunikacja gminna to temat wzbudzający emocje ale i bardzo kosztowny dla budżetu gminy, jakie rozwiązania komunikacyjne Państwo proponujecie?

(2 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

 

3. Edukacja (ok. 7 minut)

Gmina Pruszcz Gdański ma coraz więcej mieszkańców, wśród nich są rodziny z dziećmi.
Co Państwo proponujecie w temacie rozwoju edukacji ?

(2 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

 

4. Sprawy społeczne (ok. 9 minut)

Przez 8 lat toczyła się dyskusja o wprowadzenie funduszu sołeckiego, ta z pozoru prosta sprawa pokazuje jak wielkie wyzwania ma gmina w temacie społecznym i partycypacji społecznej.
Jak państwo widzicie ten obszar?

(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

Jak Państwo chcą rozwijać współprace z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Pruszcz Gdański?

(1 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

 

5. Kultura i sport (ok.10 minut)

Mieszkańcy gminy wobec braku alternatywy w obszarze kultury korzystają z niej w pobliskim Gdańsku, jak zamierzają Państwo odwrócić ten trend ?

(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

W jaki sposób chcecie rozwijać sport na terenie Gminy Pruszcz Gdański?

(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

 

6. Pytania od Mieszkańców (ok.6 minut)

Pytania zadane przez mieszkańców poprzez facebook Pruszczanie pod postem  będą losowane po jednym pytaniu przez kandydata, zamykamy czas zadawania pytań w poniedziałek 1 kwietnia o godzinie 20:00

(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

 

7. Zakończenie (ok.10 minut)

Swobodna wypowiedź
(1,5 min na odpowiedź dla każdego z kandydatów)

Dlaczego mamy oddać na Panią /Pana głos ?

(1,5 min na odpowiedz dla każdego z kandydatów)

 

Podsumowanie debaty przez moderatora.

Podziękowania i informacje o możliwościach dalszego angażowania się mieszkańców w życie gminy oraz zapowiedź następnych wydarzeń organizowanych przez portal Pruszczanie.pl.

Dodatkowe informacje:

Reguły dotyczące czasu: Moderator będzie ściśle monitorować czas przeznaczony na odpowiedzi kandydatów, aby zapewnić równy czas antenowy dla wszystkich.

Zachowanie podczas debaty: Od kandydatów i ich gości oczekuje się zachowania szacunku wobec siebie nawzajem i unikania osobistych ataków. Debata ma na celu przedstawienie programów i wizji dla gminy, a nie krytykę konkurentów.

Wskazówki:

Utrzymywanie neutralności i obiektywizmu.

Zachęcamy do konkretnych odpowiedzi, unikanie ogólników.

Interwencja w przypadku przekroczenia przydzielonego czasu lub niewłaściwego zachowania.

Ta struktura debaty ma na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy Pruszcz Gdański kompleksowego i jasnego obrazu każdego z kandydatów, ich planów i sposobu, w jaki zamierzają sprostać wyzwaniom stojącym przed gminą.

Kandydaci będą losować kolejność udzielania odpowiedzi w każdym z segmentów tematycznych.

Redakcja Pruszczanie.pl