„Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w przedsięwzięciu, które nie tylko nas zintegruje, ale także pozwoli na uczczenie tak wspaniałego święta(…), chciałbym również w ten sposób wyrazić wdzięczność oraz oddać hołd bohaterom, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce”.

Tak wypowiadają się uczestnicy biegu, który odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia. Ta szczytna idea jest wyrazem hołdu złożonego tym wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania Niepodległości po 123 latach zaborów. Bieg od strony organizacyjnej w 7 Pomorskiej Brygadzie jest pod pieczą st. chor. sztab. mar. Jacka Narkun.

PK – Proszę powiedzieć, ilu jest uczestników i jak przebiegają przygotowania – pytam st. chor. sztab. Jacka Narkun.

JN – W sztafecie bierze udział 130 uczestników, a z 7 Pomorskiej Brygady OT 14 zawodników. Wśród startujących jest Dowódca 7 PBOT kmdr Tomasz Laskowski oraz  żołnierze i pracownicy RON. Sztafeta rozpoczyna się na zachodnim brzegu ujścia rzeki Wisły i przebiega wzdłuż jej koryta z Mikoszewa do Grudziądza. Trasa jest bardzo różnorodna pod względem ukształtowania terenu, przy czym posiada wysokie walory krajobrazowe. Zależało nam, aby pokazać piękno Żuław oraz królowej polskich rzek – Wisły. Przygotowania idą pełną parą. Długość całej trasy to ponad 1000 km podzielonych na etapy.

PK- Panowie, opowiedzcie o swojej pasji jaką jest bieganie oraz przybliżcie powody, dla których zdecydowaliście się wziąć udział w Sztafecie? – zapytałem przedstawicieli 7 PBOT.

ppor. Dariusz WYSOCKI7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, 71 Batalion Lekkiej Piechoty Malbork, oficer wychowawczy,

– biegową pasją „zaraziłem się” po wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego. Roczny egzamin sprawnościowy, który co roku musi zaliczyć każdy żołnierz traktowałem na początku,  jako przykry obowiązek, ale z czasem wysiłek fizyczny wszedł mi w krew. Skupiłem się na bieganiu. Od kilku lat mam na koncie mniejsze jak i większe osobiste sukcesy sportowe. Jak tylko dowiedziałem się o możliwości wzięcia udziału w sztafecie, zgłosiłem się bez wahania. Dzięki niej mogę połączyć pasję biegania z możliwością uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości. Chciałbym również w ten sposób wyrazić wdzięczność oraz oddać hołd bohaterom, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.

St. szer. Osowski Mateusz – 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, kompania logistyczna, pluton transportowy,

– do uprawiania sportu zachęciła mnie sama służba wojskowa. Bardzo dużo osób uprawia sport w wojsku. Spotkałem wielu fajnych ludzi na swojej drodze, którzy zarazili mnie uprawianiem wielu różnych dyscyplin sportu od pływania, biegania, siatkówki, siłowni przez udział w zawodach sportowych takich jak OSF czy zawodach użyteczno-bojowych. Nad udziałem w sztafecie na dystansie 50 km nie musiałem się zastanawiać. Sam fakt dla, którego jest on organizowany, zobowiązał mnie do udziału w tym biegu. 100 lecie odzyskania niepodległości naszego kraju jest wydarzeniem, które każdy Polak powinien uczcić. Bieg jest formą symboliczną w porównaniu z wysiłkiem, który musiały włożyć poprzednie pokolenia patriotów, aby odzyskać Niepodległość Państwa Polskiego.

Andrzej Wyrzykowski – pracownik RON 7 PBOT,

– bieganie jest moją pasją od ok. ośmiu lat. Możliwość uczestnictwa w biegu na 100-lecie niepodległości jest dla mnie zaszczytem, ale także – od strony sportowej dość dużym wyzwaniem. Uważam, że inicjatywa o jego zorganizowaniu jest jak najbardziej szlachetna. Połączenie przyjemnego z pożytecznym, tak bym to określił, gdyż staram się prowadzić zdrowy styl życia i lubię biegać. Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w przedsięwzięciu, które nie tylko nas zintegruje, ale także pozwoli na uczczenie tak wspaniałego święta.

Metą sztafety będą błona Stadionu Narodowego, ale uroczyste zakończenie  sztafety  odbędzie się 14.08. pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie przedstawiciele MON wręczą medale pamiątkowe wszystkim uczestnikom.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie. WOT opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

info-pras mł. chor. Piotr Klauze