Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku przygotował ciekawy program podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych pt. „W dobrym kierunku”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia i obejmie grupę 140 bezrobotnych, którzy będą mogli odbyć szkolenie zgodne z potrzebami pracodawcy oraz odbyć staż. Wszystkie koszty pokrywa PUP.

Więcej informacji na: http://www.pup.gda.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:704.html

pup_gdask_logo

[fot. trojmiasto.pl]